Obchodné meno: GetWell420, s. r. o.

Adresa: Hviezdoslavova 919/23, 022 01 Čadca

IČO: 53565851

DIČ: 2121409774

IČ DPH: SK2121409774

Zápis v registri: Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 76450/L

IBAN: SK76 8330 0000 0029 0193 2496

Telefón: +421 940 869 268

E-mail: [email protected]

Zodpovedný vedúci: Mário Byrtus

 

 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily): Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00

 

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-99

011 79  Žilina 1

tel.: 041/7632 130

e-mail: [email protected]