CBD vs CBG: Aký je rozdiel?

Kanabidiol je slovíčko, ktoré sa v dnešnej dobe na Slovensku skloňuje častejšie ako kedykoľvek predtým. Boom CBD produktov spôsobený zmenou legislatívy upriamil pozornosť na konopu a jej priaznivé účinky na ľudské telo.

Avšak, nie je všetko len o CBD. Konopa obsahuje viac ako 100 ďalších kanabinoidov, medzi ktoré patrí aj kanabigerol, skratkou označovaný ako CBG. Aj ten sa používa na výrobu olejov a výživových doplnkov. Otázka tak znie – aký je rozdiel v účinkoch CBD a CBG?

 

CBG ako základ pre vznik CBD

Napriek tomu, že CBD sa v spoločnosti teší väčšej popularite ako CBG, bez kanabigerolu by nikdy neexistoval. Totižto, pri raste konopy sa ako prvá začne produkovať kyselina kanabigerolová. Z nej postupne vzniká samotný kanabigerol, ktorý sa transformuje na kanabidiol a ďalšie kanabinoidy. V dospelej rastline konopy sa tak vo finále nachádza najväčšie percentuálne zastúpenie kanabidiolu a približne len 1 % kanabigerolu. Z tohto dôvodu je kanabidiol populárnejší a využívanejší.

Jedným dychom však treba dodať, že v dnešnej dobe výrobcovia šľachtia špeciálne druhy konopy, ktorá má väčšie percentuálne zastúpenie CBG. Ani táto látka tak nie je „nedostatkovým tovarom“ a môžeme očakávať, že v budúcnosti sa stane podobne populárnou ako samotný kanabidiol.

CBD a CBG – čo majú spoločné?

Kanabigerol a kanabidiol patria medzi kanabinoidy, ktoré nemajú na ľudské telo psychoaktívne účinky. Teda, nesprávajú sa ako drogy a pri dodržaní odporúčaného dávkovania sú bezpečné. Naviac, prinášajú viacero pozitívnych účinkov na organizmus, ktoré sú podložené vedeckými štúdiami.

Obe látky dokážu pozitívne ovplyvňovať ľudský mozog. Napríklad, uľahčujú zaspávanie a pomáhajú udržať kvalitnejší spánok. Zároveň však môžu napomôcť k lepšej schopnosti sústrediť sa. Blahodarný účinok CBD a CBG mnohí oceňujú pri relaxácii, keďže tieto kanabinoidy harmonizujú činnosť nervového systému a dokážu zmierniť nervozitu či pocit stresu. Priaznivý vplyv CBD a CBG bol zaznamenaný aj v rámci tlmenia bolesti, ktoré je úzko previazané s protizápalovými účinkami oboch látok. Kanabidiol aj kanabigerol pomáhajú posilňovať imunitný systém a prispievajú tak k lepšej obranyschopnosti organizmu.

Odlišnosti v účinkoch CBD a CBG

Napriek viacerým podobnostiam sa CBD a CBG v mnohých ohľadoch odlišujú. Rozdiely sú badateľné v samotnej molekulovej štruktúre, ktorá ovplyvňuje aj účinky na ľudský organizmus. Medzi najväčšie odlišnosti v účinnosti CBD a CBG patria nasledovné:

  • Štúdie preukázali, že CBG má lepšie antibakteriálne účinky ako CBD. Dokonca, z výskumov viac ako 15 kanabinoidov vyšiel CBG ako najúčinnejší po stránke antibakteriálnych vlastností.
  • Výskumy na myšiach ukázali, že kým CBG stimuluje chuť do jedla, CBD ju naopak potláča. Iné výskumy, napríklad na deťoch s epilepsiou, však ukazujú opačné výsledky pri iných skupinách príjemcov. 
  • CBD má lepšie účinky v rámci liečby epilepsie. Štúdie na ľuďoch trpiacich týmto ochorením potvrdili, že orálna konzumácia CBD dokáže znížiť počet záchvatov o viac ako 30 %.

Okrem týchto odlišností existujú aj ďalšie (rozdiely vo vplyve na krvný tlak, pri liečbe psychických problémov a podobne), avšak tie neboli jednoznačne potvrdené vedeckými štúdiami.

V jednote je sila

Ak sa pýtate, či bude pre vás lepšie užívať CBD alebo CBG, odpoveď znie – kombinujte ich! Je preukázané, že kombinácia kanabidiolu a kanabigerolu má lepšie účinky ako jednotlivé látky konzumované samostatne. Dokážete tak výraznejšie pocítiť napríklad priaznivý vplyv na zaspávanie a kvalitu spánku, upokojenie psychiky či posilnenie imunity.

Kombinácia CBD a CBG prináša pozoruhodné protizápalové účinky, vďaka čomu dokáže poskytnúť aj citeľnejší vplyv v rámci zmiernenia bolesti. Keďže jednotlivé látky sa vzájomne dopĺňajú, spektrum pozitívnych účinkov je širšie.

Autor:

Autor článku